Κάνε μέτρηση στην γραμμή σου και δες όλα τα χαρακτηριστικά της!!!